Arbejdsmiljøanalyse og evaluering

Analyse og Evaluering

Analyse og evalueringer bidrager med at skabe ny viden. Ny viden giver grobund for innovativ tænkning, procesoptimering eller klarlægger effekter af indsatser. Ved løbende at være nysgerrig og undersøge forholdene i jeres virksomhed eller i jeres organisation skaber I et stærkt socialt fundament.

I Social Trust analysere vi på sociale problemer, metoder, programmer og socialt arbejde. I vores analyser og evalueringer af sociale programmer har vi særlig fokus på brugerinddragelse og kvalitetsudvikling. Derfor arbejdes der hovedsagelig med kvalitativ dataindsamling, hvilket er jeres garanti for en dybdegående analyse eller evaluering.

Arbejdsmiljøanalyse

Har I øje for jeres medarbejder?

Vil I øge fleksibiliteten, produktionen, nedbringe sygefraværet eller få et indblik i jeres medarbejders trivsel? Jeres medarbejdere er jeres vigtigste medspillere når det kommer til jeres virksomhed eller organisation – derfor er det vigtigt at medarbejderne trives både individuelt, men også som et team for at bidrage til virksomhedens vækst.

En kvalitativ analyse af virksomhedens arbejdsmiljø vil give jer et helhedsorienteret indblik i jeres medarbejders trivsel og øge muligheden for innovativ tænkning samt nye process- og implementeringsstrategier på lige netop jeres område.

Sociale Analyser

Skal vi blive klogere sammen?

Der er flere metoder når det kommer til at analysere. I Social Trust arbejder vi bl.a.med social analyse og komparativ analyse.

Er I i processen med at skulle påbegynde et projekt eller social indsats? Så kan en analyse være den perfekte sparringspartner. En analyse går hel tæt på den gruppe som projektet eller den sociale indsats skal hjælpe. Analyser giver klarhed over målgruppen, dennes udfordringer på flere forskellige nivauer eller målgruppens afhængighedsforhold. Det er målgruppens egne udsagn der kommer I spil og dermed jeres mulighed for at skabe succes med projektet eller den sociale indsats allerede inden start.

Evalueringer

Skal vi sammen se om det virker?

Evaluering kan undersøge processer, præsentationer eller effekter af indsatser. Evalueringer kan sammenfattes som værende en kvalitetssikring og som en skarp medspiller i praktiske beslutningssituationer.

Evalueringer kan være tilbageskuende, men kan også tage udgangspunkt i et real-life studie. I samarbejde med Social Trust udvælges den evalueringsmetode der passer bedst til jer.

Ved at benytte evalueringer vil jeres outcome bl.a. være; en underbyggelse i jeres beslutningsprocesser, give mulighed for nye tiltag i jeres implementeringsfase, effektmåling af sociale indsatser eller giver muligheden for nykoordinering for at opnå større effekt.

Hold jer ikke tilbage – send en mail med jeres forespørgelse.

Er du klar til at begynde?