Socialfaglig Konsulent
I Social Trust tilbydes der socialfaglig konsultation indenfor afklaring af sociale problemer og implementering af komplekse sociale programmer på det sociale arbejdsområde.

Projekter – Socialfaglig konsulent

Vi kan bl.a. rådgive om hvilke udfordringer der kan opstå når et socialt projekt er i opstartsfasen – vi kan også være jeres sparringspartner i hele projektet.

Vi hjælper bl.a. med at undersøge/analysere på givne problematikker og derefter i samarbejde med jer finder vi den bedst egnede implementeringsstrategi.

Socialfaglig konsulent – sociale grupper

I Social Trust vejleder vi omkring motivation og hvilke faktorer der sættes i spil når man arbejder med at skabe forandringer for det enkelte individ. Der er mange niveauer og afhængighedsforhold der kan gøre det svært at skabe forandringer for udsatte personer. Det er noget vi i Social Trust ved noget om – så lad os hjælpe jer med at få skabt den rigtige dialog med jeres målgruppe.

I Social Trust er vores konsulentbistand bygget på stor erfaring indenfor udsatte grupper med flere komplekse udfordringer, specifikt indenfor voksenområdet og beskæftigelsesområdet.

Dataindsamling

Er I ved at gennemføre et projekt hvor der kræves dataindsamling og hvor I hellere vil fokusere på jeres projekts målgruppe? Så lad Social Trust stå for jeres dataindsamling.

Hold jer ikke tilbage – send os en mail med jeres forespørgelse.